Tariff for private kundar Skapleige pr. dag Opp/ned
Sjekk tariff for private kundarkr. 15,- kr. 2500,-


Nettariff som korttidsuttak som byggjeskap. Byggherre/leigetakar må sjølv bere kostnadane med framføring av provisorisk kabel/linje.