Nokre bedrifter kan ha rett på reduksjon eller fritak frå forbruksavgift. Dei bedriftene dette gjeld må sende søknad til nettselskapet. Denne informasjonen/dokumentasjonen må årleg oppdaterast hos nettselskapet. Skjema for dette finn du her:

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats, eller fritak frå å betale avgift på elektrisk kraft er heimla i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Satsen kan korrigerast inntil 3 år tilbake. Du kan lese meir om dette på Skatteetatens nettsider. Forskrifta kan også lesast hos Lovdata, lovdata.no.