Lysna.no er utvikla etter forskrift for universell utforming av IKT. Me har mange målgrupper og brukarar som skal ha like moglegheiter til tenester og informasjon på nettsida, uavhengig av brukarens funksjon.

Tilbakemeldingar

Me ønskjer tilbakemeldingar på våre heimesider. Ser du moglegheit for forbetring?