Jobb i Lysna

alt=“to montører i toppen av ei straummast"

Lysna er avhengig av tilsette med rett kompetanse. Vi er opptatte av å utvikla våre tilsette og selskapet slik at vi stadig tek i bruk betre teknologi og sørgjer for effektive og gode arbeidsprosessar.

Vi er alltid interessert i å kome i kontakt med personar med kompetanse innan våre fagområder. Ta gjerne kontakt med oss via epost dersom du er interessert, men ikkje finn ledig jobb i oversikta under akkurat nå.

Ledige stillingar

Stilling StillingsutlysningStadSøknadsfrist
Me har for tida ingen ledige stillingar.