Driftsmeldingar og feil

Planlagde straumstans

Sted Dato Tid

Straumstans Holdhus-Tveita

29.09.2022

10:00 - 10:30

Grunna arbeid på straumnettet vert det straumstans på strekninga Holdhus-Tveita. Innkobling vil skje utan varsel. Dersom du i framtida ynskjer melding om straumutkopling på sms, registrer dette på din kundekonto på vår heimeside eller ta kontakt på telefon.