Driftsmeldingar og feil

Kartet du ser under viser utkopla punkt i tilnærma sann tid (litt forseinking vil det vera). Kartet viser alle pågåande straumstansar. Dette gjeld planlagde og varsla utkoplingar og feil i nettet. Grå sirkel: planlagde utkoplingar på grunn av vedlikehald og ettersyn. Raud sirkel: utfall på grunn av feil (pågåande straumstans)

Laster inn data...