Bestill privat veglys

Om du ynskjer meir lys i ditt nærområde kan ein bestille privat veglys.


Prisliste nytt veglys

TypePris
54W lampe med fotocelle7232,-
35,7W led-lampe med fotocelle7597,-

Prisar er inkl mva og arbeidstimar.

Kostnad ved drift av private veglys

Veglys med målar

Kostnad fylgjer måleverdi.

Veglys utan målar

Type70W (gult lys)125W (kvitt lys)35,7W LED54W LED
m/fotocelle754 kr/år1050 kr/år182 kr/år276 kr/år
u/fotocelle1008 kr/år1653 kr/år
  • Veglys utan fotocelle vert det rekna ei brukstid på 8760 timar/år.
  • For veglys med fotocelle vert det rekna ei brukstid på 4000 timar/år.

125W pærer vil gå ut av sortimentet, og erstattast med 35,7W LED-lampe m/fotocelle

LED-veglys har 5 års garanti, og har dermed ingen årlege faste kostnadar, kun forbruk.


Kostnad ved skift av pære/fotocelle

Kostnad for pæreskift 70W (125W) vil vera 967,26 kroner (905,78 kroner), medan bytte av fotocelle vil kosta 1.633,76 kroner. Kostnad for nytt armatur vil variera etter armaturtype, men arbeidskostnaden vil vera lik for alle.

  • Private veglys på målar: rekninga blir sendt til eigar når arbeidet på veglyset er fullført.
  • Private veglys utan målar: vedlikehaldskostnaden er inkludert i fastbeløpet ein betalar ein gong per år, og ein blir ikkje fakturert ekstra for dette arbeidet.

Prisen gjeld uavhengig av kvar ein er busatt i gamle Fusa kommune. Det skal ikkje vere ein ulempe om ein er busatt i ein av ytterkantane. Forutsetninga for denne prisutjevninga er at vi kan ta lyspæreskift når vi er i området for å utføra andre oppgåver. Vanligvis vil det seia innan 4 veker.