Filmen viser deg gjennomgang av straumkompensasjon på Mi side.