Det Lokale Eltilsyn

Mange bustadbrannar startar i det elektriske anlegget og kunne vore unngått med ein regelmessig sjekk. Det Lokale Eltilsyn jobbar for å redusere brann, ulykker og skadar på grunn av elektrisk straum. Dette blir gjort gjennom regelmessige kontrollar av elektriske anlegg hos private og internkontroll hos bedrifter. Saman med regelmessig informasjonsarbeid skal dette vere med å sikre deg og dine for å unngå brann og elektriske farar.

Les meir under Eltilsyn i bustader og verksemder