Byggjestraum er eit mellombels anlegg som kan nyttast av utbyggarar, entrepenørar, arrangørar og liknande. Ofte brukast byggjestraumskap i ein anleggsperiode eller til eit anlegg er klart for ein permanent tilkobling på distribusjonsnettet.

Hugs å bestille byggjestraumen i god tid.

Byggjestraum privat

Byggjestraum bedrift