Lysna søkjer driftsingeniør

Publisert av Lysna_Admin

18.06.24, kl 13:36

Bli med å byggja framtidas straumnett

Med elektrifiseringa samfunnet står ovanfor i åra som kjem, er det avgjerande å sikra eit driftssikkert straumnett. Ønskjer du å vera med på å forma framtidas energiløysingar? Lysna AS, lokalisert i Eikelandsosen, søkjer dyktig driftsingeniør som vil bidra til sikker og påliteleg drift av straumnettet vårt. Me ser etter ein dedikert fagperson med fokus på kvalitet.