Melding om installatørarbeid

All melding om arbeid frå installatøren skal gjerast elektronisk i vårt system. Dersom du er ny installatør i vårt område må du ta kontakt for å få pålogging. Send oss gjerne ein epost med firmaopplysningar, kontaktdata og installatør ID, så opprettar me brukar for deg. Kontakt oss for meir informasjon.

Logg inn i Elwin når du skal melde om:

  • Ny installasjon
  • Nytt anlegg
  • Utviding og endring av overbelastingsvern/hovudsikring
  • Arbeid i målepunkt
  • Bruksendring
  • Tilknyting eigen byggjekasse

Rettemelding

Lysna AS nyttar Cubit Tilsyn som fagsystem for Det Lokale Eltilsyn. Rettemeldingar skal meldast inn elektronisk: