Straumkompensasjon for september

Publisert av Lysna_Admin

12.10.22, kl 09:31

Faktura frå Lysna er sendt ut til våre kundar. På fakturaen er straumstøtta berekna med 80% av straumpris over 70 øre eks. mva.

Regjeringa fremja forslag om at straumstøtta for september vert auka til 90%. Dette blei vedteke i Stortinget 11.10.22, og straumstøtta for september vil difor bli korrigert på faktura for oktober.

Du kan lesa meir om straumstøtta på heimesida til NVE.