Korleis montere HAN-porten

Øvst på målaren er eit lite lokk. Fjern lokket og sett HAN-modulen på plass i opninga. Eksternt utstyr koplast til HAN-modulen via ein RJ45-sokkel. HAN-modulen er gratis.

Målertypen som er installert i Lysna sitt nettområde er Kamstrup Omnipower.
Teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalingar for tilkopla utstyr finn du på følgende internettsider:

Norsk Elektroteknisk komitè

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) 

Kamstrup 

alt=“Kamstrupmålar