Prisar gjeldane frå 1. januar 2023

Prisar utan offentlege avgifter


Lavspent måling

Årstid

Energiledd øre/kWh

Fastledd kr./år

Sommar (apr.-sept.)

28,06

7700,-

Vinter (okt.-mar.)

28,06

Effektledd

kW

Sommar (apr.-sept.) kr./kW/mnd.

Vinter (okt.-mar.) kr./kW/mnd.

Trinn 1

0-100

53,9

62,7

Trinn 2

100-200

50,9

58,8

Trinn 3

>200

47,3

52,8

Enovaavgift, forbruksavgift og 25% mva kjem i tillegg. Grunnlaget for avrekning av effekt er høgste målte effektuttak i ein måleperiode på 60 min kvar månad. Anlegg med effektfaktor cos Ø< 0,9 vert avrekna etter målt reaktiv effekt.

Høgspent måling

Årstid

Energiledd øre/kWh

Effekt kr/kW/mnd.

Fastledd kr./år

Sommar (apr.-sept.)

12,9

52,3

25000,-

Vinter (okt.-mar.)

12,9

63,3

Enovaavgift, forbruksavgift og 25% mva kjem i tillegg.

Offentlege avgifter

Forbruksavgift januar - mars9,16øre/kWh

Forbruksavgift april - desember 

15,84

øre/kWh

Redusert avgift *

0,546

øre/kWh

Avgift Enova

800

Kr/år

Meirverdiavgift

25

%

* gjeld industri- og bergverksproduksjon, produksjon til fjernvarme, all næringsverksemd i deler av Troms og Finnmark fylke, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring, produskjon eller omforming av energiproduksjon.