Prisar gjeldande frå 1. juli 2022

Tidlegare var det antall kilowattimar som påverka nettleiga di. No kan du i større grad påverke prisen du skal betale. Frå 1. juli vil nettleiga for privatkundar bestå av to delar:

Kapasitetsleddet eit beløp pr. mnd etter kor mykje straum du brukar samtidig.
Bereknast i trinn med utgangspunkt i gjennomsnitt av dei tre timane med høgast forbruk frå tre ulike døgn kvar månad.

Dersom du jamnar ut straumforbruket over døgnet, får du eit lågare kapasitetsledd enn om du brukar mykje straum samtidig. Det vil ikkje løna seg å vaska klede, koka middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade om natta.

Kapasitetledd

kW

Kr/mnd

Kr/år

Trinn 1

0-2

312,5

3750

Trinn 2

2-5

375

4500

Trinn 3

5-10

437,5

5250

Trinn 4

10-15

500

6000

Trinn 5

15-20

562,5

6750

Trinn 6

20-25

625

7500

90% av kundar vil ikkje vere over trinn 3.

Energileddet blir bestemt av kor mykje straum du brukar totalt (antall kilowattimar), og korti du brukar straumen. Du betalar mindre per kilowattime om natta enn om dagen.

EnergileddEkskl. avgifterInkl. avgifter
Energiledd dag 3058,01øre/kWh
Energiledd natt (kl.22-06)2248,01øre/kWh
Energiledd innmating * -5%-5%

* Gjeld berre plusskundar.


Offentlege avgifter

Forbruksavgift 

15,41

øre/kWh

Avgift Enova

1

øre/kWh

Meirverdiavgift (mva) 

25

%