Prisar gjeldande frå 1. juli 2022

Prisar utan offentlege avgifter


Tidlegare var det antall kilowattimar som påverka nettleiga di. No kan du i større grad påverke prisen du skal betale. Frå 1. juli vil nettleiga for næringslivskundar med eit årleg forbruk under 100 000 kWh bestå av to delar:

Kapasitetsleddet eit beløp pr. mnd etter kor mykje straum du brukar samtidig.
Bereknast i trinn med utgangspunkt i gjennomsnitt av høgaste forbruk i tre ulike klokketimar frå tre ulike døgn kvar månad.

Dersom du jamnar ut straumforbruket over døgnet, får du eit lågare kapasitetsledd enn om du brukar mykje straum samtidig.

KapasitetleddkWkr./mndkr./år
Trinn 10-2450,-5400,-
Trinn 22-5500,-6000,-
Trinn 35-10550,-6600,-
Trinn 410-15600,-7200,-
Trinn 5 15-20700,-8400,-
Trinn 620-25800,-9600,-
Trinn 725-50900,-10800,-
Trinn 850-751000,-12000,-
Trinn 975-1001100,-13200,-
Trinn 10

>100

1200,-14400,-


Energileddet blir bestemt av kor mykje straum du brukar totalt (antall kilowattimar), og korti du brukar straumen. Du betalar mindre per kilowattime om natta enn om dagen.

DagNatt (kl. 22-06)
Energiledd30 øre/kWh22 øre/kWhOffentlege avgifter

Forbruksavgift

15,41

øre/kWh

Redusert avgift *

0,546

øre/kWh

Avgift Enova 

800

Kr/år

Meirverdiavgift

25

%

gjeld industri- og bergverksproduksjon, produksjon til fjernvarme, all næringsverksemd i deler av Troms og Finnmark fylke, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring, produskjon eller omforming av energiproduksjon.