Prisar gjeldande frå 1. januar 2023

Prisar utan offentlege avgifter

Nettleiga for næringslivskundar med eit årleg forbruk under 100 000 kWh bestå av to delar:

Kapasitetsleddet eit beløp pr. mnd etter kor mykje straum du brukar samtidig.
Bereknast i trinn med utgangspunkt i gjennomsnitt av høgaste forbruk i tre ulike klokketimar frå tre ulike døgn kvar månad.

Dersom du jamnar ut straumforbruket over døgnet, får du eit lågare kapasitetsledd enn om du brukar mykje straum samtidig.

KapasitetleddkWkr./mndkr./år
Trinn 10-2
450,-
5400,-
Trinn 2
2-5
500,-
6000,-
Trinn 3
5-10
550,-
6600,-
Trinn 4
10-15
600,-
7200,-
Trinn 5
15-20
700,-
8400,-
Trinn 6
20-25
800,-
9600,-
Trinn 7
25-50
900,-
10800,-
Trinn 8
50-75
1000,-
12000,-
Trinn 9
75-100
1100,-
13200,-
Trinn 10

>100

1200,-
14400,-

Energileddet blir bestemt av kor mykje straum du brukar totalt (antall kilowattimar), og korti du brukar straumen. Du betalar mindre per kilowattime om natta enn om dagen.


Dag
Natt (kl. 22-06)
Energiledd
30 øre/kWh
22 øre/kWh


Offentlege avgifter

Forbruksavgift januar - mars9,16øre/kWh
Forbruksavgift april - desember15,84øre/kWh

Redusert avgift *

0,546

øre/kWh

Avgift Enova

800

Kr/år

Meirverdiavgift

25

%

* gjeld industri- og bergverksproduksjon, produksjon til fjernvarme, all næringsverksemd i deler av Troms og Finnmark fylke, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring, produskjon eller omforming av energiproduksjon.