Kompetansenettverk i Nettalliansen

Publisert av daytwo

15.10.21, kl 11:37

Selskapene i alliansen har god nytte av hverandres kunnskap. Derfor har vi etablert digitale kompetansenettverk på flere områder.

Et av fokusområdene vi har i Nettalliansen er å dele på den kompetansen
som våre selskap sitter med. Selskapene skal bli mer effektive og
robuste gjennom deling av ressurser, kompetanse og erfaring.
Kompetansenettverkene bidrar til dette, og skaper en god kultur for
samhandling på tvers av rollene i nettselskapet.

Nettverkstreffene er åpne for alle selskapene i alliansen, og blir holdt jevnlig gjennom året.