Informasjon til deg som ønskjer å bli plusskunde

Publisert av Lysna_Admin

06.09.22, kl 12:57

Ein plusskunde produserer straum til eige forbruk, og kan i periodar produsere meir straum enn kunden sjølv brukar. Eit anlegg hos ein plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i straumnettet. Er det over dette blir det definert som eit produksjonsanlegg.

Om du vurderer å bli plusskunde kan du lese meir om rettningslinjer for plusskundar her