Endring i drift og vedlikehald av veglys

Publisert av Lysna_Admin

27.01.22, kl 12:47

Fusa Kraftlag har hatt ansvaret for drift og vedlikehald av veglys langs kommunale og fylkeskommunale vegar i gamle Fusa kommune, men frå 2022 tek Eviny (tidlegare BKK) over denne jobben. Meir informasjon om kor ein meldar feil finn du her.

Gjeld det likevel private veglys melder du frå til oss som vanleg. Det kan du gjer via denne nettsida.