Prisar gjeldande frå 1. januar 2023

Nettleiga for privatkundar bestå av to delar:

Kapasitetsleddet eit beløp pr. mnd etter kor mykje straum du brukar samtidig.
Bereknast i trinn med utgangspunkt i gjennomsnitt av dei tre timane med høgast forbruk frå tre ulike døgn kvar månad.

Dersom du jamnar ut straumforbruket over døgnet, får du eit lågare kapasitetsledd enn om du brukar mykje straum samtidig. Det vil ikkje løna seg å vaska klede, koka middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade om natta.

Kapasitetledd

kW

Kr/mnd

Kr/år

Trinn 1

0-2

312,5

3750

Trinn 2

2-5

375

4500

Trinn 3

5-10

437,5

5250

Trinn 4

10-15

500

6000

Trinn 5

15-20

562,5

6750

Trinn 6

20-25

625

7500

90% av kundar vil ikkje vere over trinn 3.

Energileddet blir bestemt av kor mykje straum du brukar totalt (antall kilowattimar), og når du brukar straumen. Du betalar mindre per kilowattime om natta enn om dagen.

EnergileddEkskl. avgifterInkl. avgifter
Energiledd dag jan.-mars3050,2

øre/kWh

Energiledd dag3058,55øre/kWh
Energiledd natt (kl.22-06) jan.-mars2240,20øre/kWh
Energiledd natt (kl.22-06)
22
48,55
øre/kWh
Energiledd innmating *
-5%
-5%

* Gjeld berre plusskundar.


Offentlege avgifter

Forbruksavgift januar - mars 

9,16

øre/kWh

Forbruksavgift april - desember 15,84øre/kWh
Avgift Enova

1

øre/kWh

Meirverdiavgift (mva)

25

%