Ein plusskunde produserer straum til eige forbruk, og kan i periodar produsere meir straum enn kunden sjølv brukar. Eit anlegg hos ein plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i straumnettet. Er det over dette blir det definert som eit produksjonsanlegg.

Ved etablering av solcelleanlegg, eller anna produksjon i elanlegg knytta til lavspenningsnettet, skal produksjonsanlegget meldast til og godkjennast av Lysna. Dette krevjast for at Lysna skal kunna ivareta sitt ansvar for spenningskvalitet og kapasitet i nettet.

Kundens installatør må i forkant av installasjon senda informasjon om produksjonsanlegget til Lysna via Elwin for å få den planlagte installasjonen godkjent. Informasjon må som minimum innehalda fabrikat, type og effekt på vekselretter(e).

Sjå utfyllande retningslinjer for plusskundar: